สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 100 ไร่
บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย รายล้อมด้วยธรรมชาติไม้ดอกนานาพันธุ์ ร่มรื่นด้วยสวนน้ำ
จองสถานที่
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 100 ไร่
บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย รายล้อมด้วยธรรมชาติไม้ดอกนานาพันธุ์ ร่มรื่นด้วยสวนน้ำ
จองสถานที่
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 100 ไร่
บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย รายล้อมด้วยธรรมชาติไม้ดอกนานาพันธุ์ ร่มรื่นด้วยสวนน้ำ
จองสถานที่
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 100 ไร่
บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย รายล้อมด้วยธรรมชาติไม้ดอกนานาพันธุ์ ร่มรื่นด้วยสวนน้ำ
จองสถานที่
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 100 ไร่
บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย รายล้อมด้วยธรรมชาติไม้ดอกนานาพันธุ์ ร่มรื่นด้วยสวนน้ำ
จองสถานที่
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 100 ไร่
บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย รายล้อมด้วยธรรมชาติไม้ดอกนานาพันธุ์ ร่มรื่นด้วยสวนน้ำ
จองสถานที่
สวนธรรมศรีปทุม
สวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ธรรมะกับธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศ ภูเขา และน้ำตก
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการสร้างสวนธรรมศรีปทุม อาคารปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2555 โดยคุณวิเชียร สวาทยานนท์ ประธานกรรมการ และคุณศรีลำปาง สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการ โดยมีเจตนาให้เป็นองค์กรบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อปณิธานในการเผยแผ่ธรรมะให้แพร่หลาย อันเนื่องมาจากท่านทั้งสองเป็นบุคคลที่ได้พบว่า “ธรรมะ” เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตคนเราได้พบความสุขที่แท้จริง ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
สถานที่ ณ สวนธรรมศรีปทุม
สวนธรรมศรีปทุม ได้เตรียมที่พักที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมหลายรูปแบบ หลายขนาด ตามจำนวนผู้มาปฏิบัติธรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งบ้านพักเดี่ยว บ้านพักหมู่ อาคารพักรวม (แยกชาย-หญิง) ห้องประชุม อาคารจัดเลี้ยง รวมทั้งมีบ้านเรือนไทย บ้านดิน บ้านปิรามิด ที่พักแบบถ้ำ รวมถึงกุฏิแยกสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นการเฉพาะอีกด้วย
สวนธรรมศรีปทุม เน้นความสัปปายะ ความสงบ ความปลอดภัย ดังนั้น ในบริเวณสวนธรรมศรีปทุมจึงมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ในจุดที่เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อ สถานปฏิบัติธรรม สวนธรรมศรีปทุม
โทร : 0 2199 3937
สวนธรรมศรีปทุม 49/44 หมู่ 1 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 0 2199 3937, 08 9078 6363 แฟกซ์ 0 2199 3999